• Succes kan designes
  • Om Design Thinking
  • Sådan Designes Succes
  • Om Center for Designkultur
  • Kontakt
  • Værdigrundlag
  • Testimonials

Webdesign: www.fingerspitz.dk | Center for Designkultur © 2020

 

 

Opskriften på en succes

Man kan designe en bedre bundlinje. Region Syddanmark

Design kan blive nyt dansk guldæg. Mandag Morgen

92 % af de virksomheder, der anvender design som strategisk værktøj, oplever en positiv effekt på bundlinjen. DI og DDC

 

Interessant tommelfingerregel

Et stærkt brand skabes ikke af ord, men af handling.
Kun 20 % af en succes hviler på det, vi siger. De sidste 80 % hviler på det, vi gør.

Flere og flere virksomheder bliver designdrevne. Design integreres mere og mere i beslutnings-, forandrings- og innovationsprocesser.

D2I, Designskolen Kolding
 

Elly Andersen hjælper virksomheder med at designe succes

center-for-designkultur-logo_smll

Webdesign: www.fingerspitz.dk | Center for Designkultur © 2020

 

 

Vi får ofte disse spørgsmål

HVAD ER DESIGN THINKING?
Design Thinking er en enkel og håndgribelig vej til udvikling og fremdrift. Metoden omfatter Servicedesign, Adfærdsdesign/Nudging og Sansemarketing.

KAN METODEN VÆRE SERIØS, NÅR DEN ER SÅ ENKEL?
Design Thinking er en videnskabelig disciplin, der også understøtter jeres signalværdi (se rammerne). Metoden indfrier det, som forskerne efterlyste allerede i 2015 som afløser for New Public Management.

EN AF VORES KUNDER UDTRYKKER EFFEKTEN SÅLEDES:
”Siden vi i 2016 indførte Design Thinking, har vi leveret et markant bedre regnskab. Vi taler om en decideret turnaround med højt score over hele linjen. Design thinking er et fantastisk stærkt redskab”.
Citat: Adm. direktør, Jens Stumbeck, Heiko Stumbeck A/S

1. RUMLIGE SIGNALER

Indretning, udsmykning, attitude, dresscode, kropssprog, personlig fremtoning, messestand, vognpark, udendørsarealer, adfærd i trafikken etc.

2. GRAFISKE SIGNALER

Visuel identitet, hjemmeside, brochurer, annoncer, skiltning, emballage, sociale medier, brevpapir etc.

3. SERVICE- OG PRODUKTMÆSSIGE SIGNALER

Telefoni, e-mailpraksis, mødekultur, service, oplevelser, produkter, lyd, lys, duft, stemning etc.

 

 

 

 

center-for-designkultur-logo_smll

Webdesign: www.fingerspitz.dk | Center for Designkultur © 2020

 

 

SUCCES VIA DESIGN THINKING
En enkel workshop eller skræddersyede forløb.
Vi kommer til jer.

HVORFOR SKAL DET HEDDE NOGET MED DESIGN?
Mange spørger, hvorfor vi ikke bare kalder os kommunikationskonsulenter.
Svaret er, at vi tænker og handler som designere

HVORDAN ADSKILLER TANKEGANGEN SIG?
– Færre ord – mere handling
– Konkrete redskaber til innovation og problemløsning
– Smidige løsninger med retten til at “fejle” og eksperimentere

HVAD ER DET, DESIGN THINKING KAN?
– Oversætte strategi til håndgribelig praksis
– Sætte mennesket først – bogstaveligt talt
– Udnytte de usynlige ressourcer, der er i enhver sammenhæng

IMPLEMENTERING
Implementering sker fra dag ét. Design Thinking er en dynamisk “straks action-straks effekt” metode.
Ingen tunge delmål truer i det fjerne.
Lær metoden om formiddagen – prøv den om eftermiddagen.

 

Virksomheder, der bruger strategisk design, har højere produktivitet og værditilvækst.

Økonomi– og Erhvervsministeriet

 

Strategisk Design kan blive nyt dansk guldæg.

Mandag Morgen

 

Brugen af design som integreret del af forretningsudvikling bidrager til ekstraordinær positiv værditilvækst

Erhvervs– og Byggestyrelsen

 

Strategisk Design er en ekstra ressource i ledelses- og forrretningsudviklingen.

D2I, Designskolen Kolding

 

Strategisk design er en samlebetegnelse for en helhedsorienteret tankegang, der også inddrager andre discipliner så som antropologi og sociologi.

Mandag Morgen

 

Strategisk Design er avanceret brug af designkompetencer. Det handler ikke om at formgive et enkelt produkt, men om at skabe forandring og innovation.

Jørgen Rasmussen, Arkitektskolen, Aarhus

 

I England viste en uvildig evaluering, at for hvert pund, der blev investeret i design, var det gennemsnitlige investeringsafkast på 25 pund.

Design Council

 

 

center-for-designkultur-logo_smll

Webdesign: www.fingerspitz.dk | Center for Designkultur © 2020

 

 

CENTER FOR DESIGNKULTUR
Grundlagt i 2007. Godkendt af Væksthus Syddanmark som rådgiver for regionens mest ambitiøse vækstvirksomheder.
Praktikplads for studerende.

NYHED TIL SKOLER
Eleverne skal klædes på til at navigere trygt i en uforudsigelig fremtid. Her kommer Design Thinking for alvor til sin ret. Metoden er befriende enkel og resultatet er fremtidssikret.
Et pilotprojekt er allerede iværksat i samarbejde med en lokal folkeskole.

TIL ARBEJDSPLADSER
1. Workshop: “LÆR AT DESIGNE SUCCES”
I lærer at designe succes med de samme metoder, som designerne anvender, når de designer sko og møbler.
Det lyder utroligt, men med de rette værktøjer er det ikke desto mindre muligt.

2. Kursus: “DE TRE DRÆBERE”. Professionel håndtering af:
– Utilfredse kunder og brugere
– Brok på arbejdspladsen
– Kunsten at undgå overperformance

3. Kursus: “HVOR TILTRÆKKENDE ER DU?”
Lær at tiltrække og fastholde fremtidens medarbejdere.
Vi ligger inde med højeffektive værktøjer, der selvfølgelig skal ud og gøre gavn.

4. Kursus: “TEGNING SOM HJÆLPEVÆRKTØJ”
Kommunikativt redskab i skoler og på arbejdspladser.
Metoden er afprøvet i samarbejde med – og anbefales af SDU

 

Elly Andersen arbejder med design som forretningsstrategisk værktøj

 

center-for-designkultur-logo_smll

Webdesign: www.fingerspitz.dk | Center for Designkultur © 2020

 

Center for Designkultur
Tlf. 50 51 88 04

info@designkultur.dk

Find os på
www.linkedin.com/in/elly-andersen-54751116/

Elly Andersen, Cand.Mag. hist. & hum. design.

CVR 30062582

Kontakt Center for Designkultur

 

center-for-designkultur-logo_smll

Webdesign: www.fingerspitz.dk | Center for Designkultur © 2020

 

Hos Center for Designkultur ønskede vi at prøve det, vi udsætter andre for. Vi bad derfor en kulturanalytiker om at udrede centrets værdigrundlag ved hjælp af vores egne teorier og metoder.

 

Konklusionen blev:

  • Vi er videnskabeligt funderet, men praktisk orienteret.
  • Vi håndterer vores opgaver samvittighedsfuldt med stor vægt på professionalisme, engagement og fleksibilitet.
  • Vi tør skue fremad og anvende nye metoder.
  • Vi arbejder selv med afsæt i Design Thinking.

Værdigrundlag - Center for Designkultur

 

 

center-for-designkultur-logo_smll

Webdesign: www.fingerspitz.dk | Center for Designkultur © 2020

 

 

 

I forbindelse med vores vækst- og udviklingsforløb har vi gjort brug af Elly Andersen fra Center for Designkultur som konsulent.

Elly har leveret et praktisk anvendeligt forløb, hvor vi er blevet udstyret med metoder og redskaber, som vi umiddelbart kan anvende i hverdagen. Samarbejdet er foregået på et personligt niveau i en uformel, ukrukket og indlevende atmosfære, hvor alle kunne være med.

Hver enkelt medarbejder – uanset faglige kompetencer – er blevet motiveret til at tage ejerskab til projektet.

Der har med andre ord været tale om et effektivt og professionelt projekt, ledet af en kompetent og erfaren person, der formåede at føre os frem til målet ved at agere i øjenhøjde. Vi ønskede os et højt fagligt niveau med respekt for de ansattes forudsætninger, uden en unødvendig og luftig fagterminologi, og det har Elly til fulde levet op til.

CEO, Jens Stumbeck, Heiko Stumbeck A/S

 

 

Det glæder mig utroligt meget, at vores bundlinje er forøget væsentligt. Vi har oplevet en sneboldeffekt, der uden tvivl blev udløst af Center for Designkulturs indsats.

Vi havde bedt Center for Designkultur om en analyse med fokus på indretning, udsmykning, service og hjemmeside.

Indledningsvist deltog ledergruppen i et interview, hvor Elly meget professionelt og på et ledelsesmæssigt højt niveau inddrog alle aktivt i processen. Efterfølgende overnattede Elly hos os. Her gjorde hun de nødvendige iagttagelser vedrørende vores service. Herefter gennemgik hun vores daværende hjemmeside og kom med konkrete forslag til konstruktive forbedringer.

Da det kommunikative kompas var udarbejdet, blev det gennemgået i ledergruppen.

Elly har formået at inddrage alle og vejlede os på en faktabaseret, konstruktiv og meget indlevende måde. Vi har fået helt nye måder at anskue tingene på, så vi ikke længere tænker og handler i gamle adfærdsmønstre.

Jeg finder Elly meget engageret. Hun har en stor autoritet omkring sin person, og virksomheden har fået maksimalt udbytte af investeringen.

Lone Vølding, Severin Kursuscenter

Samarbejdet med Center for Designkultur har været en fantastisk rejse ind i vores egen virksomhed. Elly har formået at finde ind til kernen i vores firma – beskrevet og forklaret det – vist det, sort på hvidt. Nu er vi de bevidste indehavere af vores helt eget kommunikative kompas.

Der var en gang en klog mand, der sagde; for at kunne søge ud, og finde det rigtige, må du først skue indad. Elly har vist os, at det også gælder for virksomheder. Kursen er sat; og vi har fået vind i sejlene.

Peter Christiansen, A - Z Tagteknik A/S

 

 

Det har været en stor fornøjelse at samarbejde med Center for Designkultur, og processen har medført en vigtig erkendelse i organisationen. Elly fik hurtigt kogt vores værdier ned til håndterbare elementer, og hun gennemførte processen på en konkret, hensynsfuld og effektiv måde.

Lars-Ulrik Aaen Andersen, DTU

 

 

Vi har kun gode ting at sige om vores samarbejde med Center for Designkultur.

Det har været en spændende og udfordrende proces, hvor vi har fået øjnene op for både ledelsens og medarbejdernes forståelse af vores virksomhed. Vi har fået sat ord på Bluepacks kerneværdier – de værdier, som vi alle i virksomheden ønsker at signalere. Det har blandt andet udmøntet sig i renovering af vores kontorlokaler samt en ny hjemmeside.

Susanne Kaehne Larsen, Bluepack A/S

 

 

I starten var vi meget i tvivl om, hvad Center for Designkultur kunne gøre for os, og vi indledte da også samarbejdet med en vis skepsis. Det, vi frygtede mest, var en kostbar rapport i et akademisk sprogbrug, som vi alligevel ikke kunne bruge til noget. Men vi trængte til at få set på vores rejsebrochurer med et alternativt blik, og da Center for Designkultur kunne tilbyde det, slog vi til. Det har vi bestemt ikke fortrudt. Resultatet er en velbegrundet ”kogebog” med konkrete forslag, der uden videre lader sig omsætte i praksis. Sidegevinsten er et kompas, der udstikker den præcise kurs for vores kommunikation.

Søren Jørgensen, Gislev Rejser A/S

Tranekær Gods I/S er en blandet landhandel med mange driftsgrene, så som land- og skovbrug, husudlejning og jagt, samt adskillige parallelle projekter. Vi manglede helt klart en rød tråd i vores udadvendte kommunikation og signalering.

I en meget spændende proces fik vi sammen med Center for Designkultur, udarbejdet et kommunikativt kompas for at klarlægge styrker og svagheder i vores kommunikation.

Det kommunikative kompas og den medfølgende analyse har resulteret i en rød tråd i vores logo, hjemmeside, brevpapir og skiltning. Næste skridt bliver den direkte kommunikation, som sproget i breve, e-mails og telefonkultur.

Processen er både spændende og inspirerende, og resultaterne er helt i tråd med det, vi gerne vil signalere i vores virksomhed.

Christian Ahlefeldt-Laurvig, Tranekær Gods I/S

 

 

Elly har gennemført en designkulturel analyse for Montana i forbindelse med ombygningen af vores administrationskontor. Processen var både lærerig og bekræftende. Vi fik belyst og vendt vores værdier og identitet fra en hel anden vinkel, end vi nogensinde tidligere har prøvet.

Jesper Møllgaard Jensen, Montana

 

 

Det er svært at sætte ord på, hvem man selv er. Ofte bliver det til noget væveri om, hvem man tror, man er. Da Hudevad Formfiner skulle have ny hjemmeside, ville vi være sikre på at signalere præcist det, vi står for. Samtidigt skulle den nye hjemmeside også afspejle vores ekspertise og faglige kompetencer.

Derfor kom Center for Designkultur ind i billedet. Der blev sat en kurs for vores kommunikation, og vi fik styr på vores signalværdi.

Vi har efterfølgende fået megen ros mange forskellige steder fra.

Erik Jørgensen, Hudevad formfiner A/S

 

 

 

center-for-designkultur-logo_smll