• Succes kan designes
  • Om Design Thinking
  • Sådan Designes Succes
  • Om Center for Designkultur
  • Kontakt
  • Værdigrundlag
  • Testimonials

Webdesign: www.fingerspitz.dk | Center for Designkultur © 2020

 

 

Opskriften på en succes

Man kan designe en bedre bundlinje. Region Syddanmark

 Design kan blive nyt dansk guldæg. Mandag Morgen

Virksomheder, der benytter interne eller eksterne designydelser, eksporterer 34% af omsætningen mod 18% i virksomheder, der ikke anvender design. Erhvervsstyrelsen

 

Interessant tommelfingerregel

Et stærkt brand skabes ikke af ord, men af handling.
Kun 20 % af en succes hviler på det, vi siger. De sidste 80 % hviler på det, vi gør.

 

 

Flere og flere virksomheder bliver designdrevne. Design integreres mere og mere i beslutnings-, forandrings- og innovationsprocesser.

D2I, Designskolen Kolding

 

 

Elly Andersen hjælper virksomheder med at designe succes

center-for-designkultur-logo_smll

Webdesign: www.fingerspitz.dk | Center for Designkultur © 2020

 

 

Center for Designkultur står på to ben

1. DESIGN THINKING
Design Thinking er en enkel og særdeles effektiv metode til udvikling og fremdrift.
Lær metoden den ene dag, tag den i brug den næste og oplev effekten med det samme.
Metoden omfatter Servicedesign, Adfærdsdesign og Sansemarketing.

2. DET KOMMUNIKATIVE KOMPAS
Videnskabelig forskning anviser følgende succeskriterier:
– Alt kommunikerer.
– Konsistent signalværdi.
– Markant differentiering fra konkurrenterne.
Ved at kombinere Design Thinking med Det kommunikative Kompas kan I tilgodese samtlige kriterier.

EN AF VORES KUNDER UDTRYKKER EFFEKTEN SÅLEDES:
”Siden vi i 2016 indførte Design Thinking, har vi leveret et markant bedre regnskab.
Vi taler om en decideret turnaround med højt score over hele linjen.
Design thinking er et fantastisk stærkt redskab”.
Citat: Adm. direktør, Jens Stumbeck, Heiko Stumbeck A/S

1. RUMLIGE SIGNALER

Indretning, udsmykning, attitude, dresscode, kropssprog, personlig fremtoning, messestand, vognpark, udendørsarealer, adfærd i trafikken etc.

2. GRAFISKE SIGNALER

Visuel identitet, hjemmeside, brochurer, annoncer, skiltning, emballage, sociale medier, brevpapir etc.

3. SERVICE- OG PRODUKTMÆSSIGE SIGNALER

Telefoni, e-mailpraksis, mødekultur, service, oplevelser, produkter, lyd, lys, duft, stemning etc.

 

 

 

 

center-for-designkultur-logo_smll

Webdesign: www.fingerspitz.dk | Center for Designkultur © 2020

 

 

Succes via Design Thinking
Design Thinking er en smidig, ikke lineær vej til fremdrift og trivsel.
Den enkelte organisation sammensætter selv sit forløb i samarbejde med os.
Det færdige program vil typisk indeholde et eller flere af følgende elementer:

1. En kurs for indsatsen
– Vi udfolder de “håndtag”, I kan “skrue” på.
– Vi udstikker jeres kommunikative kurs for at sikre, at “håndtagene” bliver “skruet” den rigtige vej.

2. Inspirationsfasen
Feltobservationer, Kunde/Gæsterejsen og Service Blueprint.
– Vi indtager rollen som “fluen på væggen” for at sikre en praksisnær indsats, der er skræddersyet til jer
– Kunderejsen er et front-stage-værktøj, der giver det fulde overblik over alle de touch points, kunden møder hos jer.
– Service Blueprint er et back-stage-værktøj, der viser, hvad der skal være i orden, for at de enkelte touch points fungerer optimalt.

3. Ideudviklingsfasen
Består af en række workshops, hvor ledelse og medarbejdere mødes og får adgang til den designfaglige værktøjskasse.
Blandt Service Design, Sansemarketing og Adfærdsdesign udvælger I de værktøjer, I ønsker at anvende for at skrue op for jeres succes.

4. Implementeringsfasen
Implementeringen starter allerede dag ét. Design Thinking er nemlig en dynamisk “straks-action-straks-effekt” metode.
Ingen tunge delmål truer i det fjerne.
I kan groft sagt vælge værktøjet om formiddagen og afprøve det om eftermiddagen.
Det er oven i købet vigtigt at afprøve idéerne, mens de stadig er ”ufærdige”. På den måde vil eventuelle mangler eller ulemper vise sig, inden der sættes en masse ressourcer ind på sagen.

5. Succes
Når I anvender metoderne, så følger resultaterne, og I vil opleve, at det går overraskende hurtigt.

 

Virksomheder, der bruger strategisk design, har højere produktivitet og værditilvækst.

Økonomi– og Erhvervsministeriet

 

Strategisk Design kan blive nyt dansk guldæg.

Mandag Morgen

 

Brugen af design som integreret del af forretningsudvikling bidrager til ekstraordinær positiv værditilvækst

Erhvervs– og Byggestyrelsen

 

Strategisk Design er en ekstra ressource i ledelses- og forrretningsudviklingen.

D2I, Designskolen Kolding

 

Strategisk design er en samlebetegnelse for en helhedsorienteret tankegang, der også inddrager andre discipliner så som antropologi og sociologi.

Mandag Morgen

 

Strategisk Design er avanceret brug af designkompetencer. Det handler ikke om at formgive et enkelt produkt, men om at skabe forandring og innovation.

Jørgen Rasmussen, Arkitektskolen, Aarhus

 

I England viste en uvildig evaluering, at for hvert pund, der blev investeret i design, var det gennemsnitlige investeringsafkast på 25 pund.

Design Council

 

 

center-for-designkultur-logo_smll

Webdesign: www.fingerspitz.dk | Center for Designkultur © 2020

 

 

CENTER FOR DESIGNKULTUR
Grundlagt i 2007 og godkendt af Væksthus Syddanmark som rådgiver for regionens mest ambitiøse vækstvirksomheder.
Vi samarbejder med SDU som praktikplads for studerende og dimittender. Vi tilbyder følgende:

ANALYSE: KOMMUNIKATIV KURS
Vi indkredser netop den kurs, der matcher jeres professionelle identitet, udstikker den direkte vej til vækst og guider jer på vej.

WORKSHOP 1: “KUNSTEN AT DESIGNE FREMDRIFT”
Vi lærer jer at designe succes med de samme metoder, som designerne anvender, når de designer sko og møbler.
Det lyder utroligt, men med de rette værktøjer er det ikke desto mindre muligt.

WORKSHOP 2: “DE TRE DRÆBERE”
Vi introducerer enkle metoder til professionel håndtering af:
– Usikkerhed hos afløsere og nyansatte
– Utilfredse kunder og brugere
– Brok på arbejdspladsen

KURSUS: “HVOR TILTRÆKKENDE ER DU?”
Kunsten at tiltrække og fastholde fremtidens medarbejdere er i øjeblikket en af de helt store udfordringer på mange arbejdspladser.
Hos Center for Designkultur ligger vi inde med en række højeffektive værktøjer til at imødegå problemet. Disse værktøjer skal ud og gøre gavn.
TILMELDING: Elly Andersen, tlf. 5051 8804.

KURSUS: “Tegning som hjælpeværktøj ved integration”
Kurset tilbydes på følgende områder:
– Som supplement til tolkning
– Som kommunikativt redskab i skoler og på arbejdspladser.
Metoden er afprøvet i samarbejde med – og anbefales af SDU

 

Elly Andersen arbejder med design som forretningsstrategisk værktøj

 

center-for-designkultur-logo_smll

Webdesign: www.fingerspitz.dk | Center for Designkultur © 2020

 

Center for Designkultur
Tlf. 50 51 88 04

v. Elly Andersen

info@designkultur.dk

Find os på

www.fynskerhverv.dk

www.linkedin.com/in/elly-andersen-54751116/

CVR 30062582

Kontakt Center for Designkultur

 

center-for-designkultur-logo_smll

Webdesign: www.fingerspitz.dk | Center for Designkultur © 2020

 

Hos Center for Designkultur ønskede vi at prøve det, vi udsætter andre for. Vi bad derfor en kulturanalytiker om at udrede centrets værdigrundlag ved hjælp af vores egne teorier og metoder.

 

Konklusionen blev:

  • Vi er videnskabeligt funderet, men praktisk orienteret.
  • Vi håndterer vores opgaver samvittighedsfuldt med stor vægt på professionalisme, engagement og fleksibilitet.
  • Vi tør skue fremad og anvende nye metoder.
  • Vi arbejder selv med afsæt i Design Thinking.

Værdigrundlag - Center for Designkultur

 

 

center-for-designkultur-logo_smll

Webdesign: www.fingerspitz.dk | Center for Designkultur © 2020

 

 

 

I forbindelse med vores vækst- og udviklingsforløb har vi gjort brug af Elly Andersen fra Center for Designkultur som konsulent.

Elly har leveret et praktisk anvendeligt forløb, hvor vi er blevet udstyret med metoder og redskaber, som vi umiddelbart kan anvende i hverdagen. Samarbejdet er foregået på et personligt niveau i en uformel, ukrukket og indlevende atmosfære, hvor alle kunne være med.

Hver enkelt medarbejder – uanset faglige kompetencer – er blevet motiveret til at tage ejerskab til projektet.

Der har med andre ord været tale om et effektivt og professionelt projekt, ledet af en kompetent og erfaren person, der formåede at føre os frem til målet ved at agere i øjenhøjde. Vi ønskede os et højt fagligt niveau med respekt for de ansattes forudsætninger, uden en unødvendig og luftig fagterminologi, og det har Elly til fulde levet op til.

CEO, Jens Stumbeck, Heiko Stumbeck A/S

 

 

Det glæder mig utroligt meget, at vores bundlinje er forøget væsentligt. Vi har oplevet en sneboldeffekt, der uden tvivl blev udløst af Center for Designkulturs indsats.

Vi havde bedt Center for Designkultur om en analyse med fokus på indretning, udsmykning, service og hjemmeside.

Indledningsvist deltog ledergruppen i et interview, hvor Elly meget professionelt og på et ledelsesmæssigt højt niveau inddrog alle aktivt i processen. Efterfølgende overnattede Elly hos os. Her gjorde hun de nødvendige iagttagelser vedrørende vores service. Herefter gennemgik hun vores daværende hjemmeside og kom med konkrete forslag til konstruktive forbedringer.

Da det kommunikative kompas var udarbejdet, blev det gennemgået i ledergruppen.

Elly har formået at inddrage alle og vejlede os på en faktabaseret, konstruktiv og meget indlevende måde. Vi har fået helt nye måder at anskue tingene på, så vi ikke længere tænker og handler i gamle adfærdsmønstre.

Jeg finder Elly meget engageret. Hun har en stor autoritet omkring sin person, og virksomheden har fået maksimalt udbytte af investeringen.

Lone Vølding, Severin Kursuscenter

Samarbejdet med Center for Designkultur har været en fantastisk rejse ind i vores egen virksomhed. Elly har formået at finde ind til kernen i vores firma – beskrevet og forklaret det – vist det, sort på hvidt. Nu er vi de bevidste indehavere af vores helt eget kommunikative kompas.

Der var en gang en klog mand, der sagde; for at kunne søge ud, og finde det rigtige, må du først skue indad. Elly har vist os, at det også gælder for virksomheder. Kursen er sat; og vi har fået vind i sejlene.

Peter Christiansen, A - Z Tagteknik A/S

 

 

Det har været en stor fornøjelse at samarbejde med Center for Designkultur, og processen har medført en vigtig erkendelse i organisationen. Elly fik hurtigt kogt vores værdier ned til håndterbare elementer, og hun gennemførte processen på en konkret, hensynsfuld og effektiv måde.

Lars-Ulrik Aaen Andersen, DTU

 

 

Vi har kun gode ting at sige om vores samarbejde med Center for Designkultur.

Det har været en spændende og udfordrende proces, hvor vi har fået øjnene op for både ledelsens og medarbejdernes forståelse af vores virksomhed. Vi har fået sat ord på Bluepacks kerneværdier – de værdier, som vi alle i virksomheden ønsker at signalere. Det har blandt andet udmøntet sig i renovering af vores kontorlokaler samt en ny hjemmeside.

Susanne Kaehne Larsen, Bluepack A/S

 

 

I starten var vi meget i tvivl om, hvad Center for Designkultur kunne gøre for os, og vi indledte da også samarbejdet med en vis skepsis. Det, vi frygtede mest, var en kostbar rapport i et akademisk sprogbrug, som vi alligevel ikke kunne bruge til noget. Men vi trængte til at få set på vores rejsebrochurer med et alternativt blik, og da Center for Designkultur kunne tilbyde det, slog vi til. Det har vi bestemt ikke fortrudt. Resultatet er en velbegrundet ”kogebog” med konkrete forslag, der uden videre lader sig omsætte i praksis. Sidegevinsten er et kompas, der udstikker den præcise kurs for vores kommunikation.

Søren Jørgensen, Gislev Rejser A/S

Tranekær Gods I/S er en blandet landhandel med mange driftsgrene, så som land- og skovbrug, husudlejning og jagt, samt adskillige parallelle projekter. Vi manglede helt klart en rød tråd i vores udadvendte kommunikation og signalering.

I en meget spændende proces fik vi sammen med Center for Designkultur, udarbejdet et kommunikativt kompas for at klarlægge styrker og svagheder i vores kommunikation.

Det kommunikative kompas og den medfølgende analyse har resulteret i en rød tråd i vores logo, hjemmeside, brevpapir og skiltning. Næste skridt bliver den direkte kommunikation, som sproget i breve, e-mails og telefonkultur.

Processen er både spændende og inspirerende, og resultaterne er helt i tråd med det, vi gerne vil signalere i vores virksomhed.

Christian Ahlefeldt-Laurvig, Tranekær Gods I/S

 

 

Elly har gennemført en designkulturel analyse for Montana i forbindelse med ombygningen af vores administrationskontor. Processen var både lærerig og bekræftende. Vi fik belyst og vendt vores værdier og identitet fra en hel anden vinkel, end vi nogensinde tidligere har prøvet.

Jesper Møllgaard Jensen, Montana

 

 

Det er svært at sætte ord på, hvem man selv er. Ofte bliver det til noget væveri om, hvem man tror, man er. Da Hudevad Formfiner skulle have ny hjemmeside, ville vi være sikre på at signalere præcist det, vi står for. Samtidigt skulle den nye hjemmeside også afspejle vores ekspertise og faglige kompetencer.

Derfor kom Center for Designkultur ind i billedet. Der blev sat en kurs for vores kommunikation, og vi fik styr på vores signalværdi.

Vi har efterfølgende fået megen ros mange forskellige steder fra.

Erik Jørgensen, Hudevad formfiner A/S

 

 

 

center-for-designkultur-logo_smll